top of page

HİZMETLERİMİZ

DANIŞMANLIK

       Gerçek ve Tüzel kişiler nezdinde yapılan işlemlerin hukuka uygunluğunun sağlanması açısından hukuksal danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Karşılaşılan herhangi bir İhtilafın dava yoluna sebep olmaması ya da dava yoluna gitmeden çözümü için müvekkillerimize hizmetimiz öncelikli görevimizdir. Müvekkillerimizi karşılaşabilecekleri hukuki problemlere karşı uyarmak ve hayatın her aşamasında karşımıza çıkan hukuksal sorunları en aza indirgemek öncelikli amacımızdır.

 

ARABULUCULUK

Dava sürecine girmeden evvel taraflar arasında hukuki uyuşmazlığı çözümlemek adına arabuluculuk hizmeti verilmektedir. Bu hizmet ile Hukuk sistemimizin sağladığı ölçüde hızlı ve pratik yöntemlerle kalıcı çözümler üretmeye çalışmaktayız.

 

DAVA VEKİLLİĞİ

            Kurumların dava yolu ile takip etmek istedikleri ihtilafların çözümü için hukuk konusunda ehil bir yardımcı olarak yanınızdayız. Müvekkillerimizin hukuki hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde elde etmelerini ve muhafaza etmelerini sağlamak için görev yapmaktayız. Biz bu İlkeleri büromuzda tüm müvekkillerimize ayırım göstermeksizin uygulamakta ve tüm emeğimizi müvekkillerimizin menfaatleri doğrultusunda harcamaktayız. Hukuk sistemimizin sağladığı ölçüde hızlı ve pratik yöntemlerle kalıcı çözümler üretmeye çalışmaktayız.

 

FAALİYET  ALANLARIMIZ

 

 • Ticaret Hukuku

 • Şirketler Hukuku

 • Kamu İhale Hukuku

 • Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Maden Hukuku

 • Enerji Hukuku

 • İdare Hukuku

 • Sigorta Hukuku

 • İcra Ve İflas Hukuku

 • İş Hukuku

 • Fikri Mülkiyet Hukuku

 • Bankacılık Mevzuatı

bottom of page